شرکت zwick roell

پردیس صنعت آموز نوین – پرس صانکو – نماینده رسمی شرکت zwick roell

ارائه کننده تجهیزات تست ، اندازه گیری ، مانیتورینگ ، و پژوهشی با همکاری بهترین و برترین و قوی ترین  و معتبرترین کمپانی های اروپایی

طراحی سایت توسط ژیوان