Bruel & kjaer vibro

پردیس صنعت آموز نوین – پرس صانکو – نماینده رسمی شرکت Bruel & kjaer vibro

ارائه کننده تجهیزات تست ، اندازه گیری ، مانیتورینگ ، آموزشی و پژوهشی با همکاری بهترین و برترین و قوی ترین  و معتبرترین کمپانی های اروپایی

طراحی سایت توسط ژیوان