محصول جدید شرکت Indentec (زیر شاخه Zwick/Roell)

آزمون گر جدید شرکت Indentec مدل Rockwell Universal ZHR8150CLK از نیروی کنترل حلقه بسته برای اطمینان از قابل تکرار بودن و قابل باز تولید بودن بهره می‌گیرد. کاربرد چنین فناوری، گزینه‌ای برای دربرگرفتن روش‌های مختلف آزمون‌ها را در ابزارهای مشابه، بدون نیاز به اضافه کردن واحدها، تغییرات دستی جرم‌ها و کالیبراسیون مجدد بعد از چنین تغییراتی فراهم می‌کند.

روش‌های آزمون ذیل برای انواع نمونه‌های گوناگون در دسترس هستند، همگی با استانداردهای بین‌المللی مربوطه، سازگار هستند؛

  • فلز – ISO 6508 و ASTM E18

  • پلاستیک – ISO 2039-1&-2، ASTM D785

  • کربن دار – DIN 51917

  • کف‌پوش لمینیت – ISO 24343-1

ابزار به طور ایده‌آل در ترکیب با یک سیستم اندازه‌گیری عمق نقطه اثر که رزولوشن 10نانومتری دارد، برای آزمایش مواد با گستره مقادیر سختی مختلف، از نمونه‌های پلاستیک نرم که با استفاده از روش نقطه اثر توپی انجام می‌شود، تا ابزار فلزی و کربنیزه سخت که با استفاده از مقیاس الماسی Rockwell انجام می‌شود، مناسب است.

استفاده از یک ابزار حلقه‌ی بسته‌ی Rockwell برای آزمایش مواد نرم، به طور معمول پلاستیک‌هایی با مقادیر سختی کمتر از 100 HRR، میتواند باعث مسائل و مشکلات قابل توجهی در نگهداری چرخه‌ی صحیح زمانی و میزان نیروی سطح شیبدار شود، که منجر به نتایج نادرست خواهد شد.

شرکت Indentec، ZHR8150CLK را با استفاده از نمونه‌هایی با سختی 20HRR آزمایش کرده و می‌تواند اذعان کند که هیچ خطایی در چرخه زمان و میزان نیروی سطح شیبدار وجود ندارد، و با این کار نتایج قابل اعتماد آزمون را در طیف سختی کلی پیشنهاد کرد.