پروژه های دانشگاهی پردیس صنعت

پردیس صنعت آموز نوین – پرس صانکو

ارائه کننده تجهیزات تست ، اندازه گیری ، مانیتورینگ ، و پژوهشی با همکاری بهترین و برترین و قوی ترین  و معتبرترین کمپانی های اروپایی

طراحی سایت توسط ژیوان

Academic projects Pardis Industry

Pardis Industry Ltd.

Providing testing equipment, measurement, monitoring, and research collaboration with the best and the greatest and most powerful and most prestigious European companies

Designed by Zhyvan