گواهینامه های خدمات پردیس صنعت

پردیس صنعت آموز نوین – پرس صانکو

ارائه کننده تجهیزات تست ، اندازه گیری ، مانیتورینگ ، و پژوهشی با همکاری بهترین و برترین و قوی ترین  و معتبرترین کمپانی های اروپایی

طراحی سایت توسط ژیوان

Pardis industry certification service

Pardis Sanat Amooz Novin – Pardis Industry Ltd.

Providing testing equipment, measurement, monitoring, and research collaboration with the best and the greatest and most powerful and most prestigious European companies

Designed by Zhyvan