تقدیرنامه پردیس صنعت

پردیس صنعت آموز نوین – پرس صانکو

ارائه کننده تجهیزات تست ، اندازه گیری ، مانیتورینگ ، و پژوهشی با همکاری بهترین و برترین و قوی ترین  و معتبرترین کمپانی های اروپایی

طراحی سایت توسط ژیوان