مجوزها – پردیس صنعت

پردیس صنعت آموز نوین – پرس صانکو

ارائه کننده تجهیزات تست ، اندازه گیری ، مانیتورینگ ، و پژوهشی با همکاری بهترین و برترین و قوی ترین  و معتبرترین کمپانی های اروپایی

طراحی سایت توسط ژیوان

Licenses-Pardis Industry

Pardis Sanat Amooz Novin (Pardis Industry Ltd.) is providing test, measurement, monitoring and research equipment in collaboration with the best and most proficient European companies

Site design by djivan