میکرو اهمتر

میکرو اهمتر ساخت کمپانی میگر انگلیس با قابلیت  اندازه گیری مقاومت   از 0.1µΩ تا 1Ω و تزریق جریان بالا تا 200 آمپر